Oversigt

Forside til Omvendelse.dk

Hvad er synd? 

Findes der et helvede? 

Hvem er Gud i følge Bibelen? 

Jeg har da ikke brug for Jesus 

Hvad siger bibelen om kirken?

De falske apostle 

Kristne videoer

 

Hvem er Gud?

 

Dette er nok et af de sværeste spørgsmål at besvare. Der findes ikke noget menneske som i egen kraft vil kunne finde ud af, hvem Gud er. Vi er simpelthen ikke vidende nok derom. Derfor er vi nødt til at gå til Bibelen for at finde ud af, hvad den siger om Gud. Og det er vigtigt at finde det rette billede af Gud igennem den, for det er farligt selv at finde ud af, hvem man tror, Gud er. Husk på, at det andet bud siger, at vi ikke må lave os et billede af Gud og tilbede det. Det betyder også at vores eget billede af Gud ikke må være selvskabt, men skal baseres på bibelens beskrivelser af Gud. Den samme Bibel som Gud taler igennem. Der vil her kun blive gennemgået fire hovedemner som beskriver Gud. Det er ikke nogen perfekt beskrivelse, den vil du kun finde i Bibelen.

 

Gud er kærlighed

 

Der er ingen tvivl om, at Gud er kærlighed. Gud elsker mennesket og ønsker fællesskab med os. Det var derfor, han sendte sin søn, så enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv (Joh 3.16).

Størrelsen på Guds kærlighed er helt ufattelig stor. Det er ikke en kærlighed, der ligner den kærlighed, som vi mennesker har. Hvis du ønsker at læse nogle eksempler på størrelsen af Guds kærlighed, så gå til bunden af denne side.

 

Gud er vred

 

Måske tænker du: ”Slap lige af, Gud er ikke vred, jeg har hørt, at han kun er kærlighed”. Det er lige meget, hvad du har hørt, for bibelen omtaler også Gud som en vred Gud.

 

"Men da han (Johannes Døberen red.) så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: »Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede?" (Matt 3.7)

 

"Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham". (Joh 3.36)

 

Når vi læser i bibelen, er der ikke nogen tvivl om, at Gud også er en vred Gud. Så i stedet for at blive irriteret over at Gud skulle være vred, så er det måske mere relevant at finde ud, af hvorfor Gud er vred. Her er bibelen heldigvis også meget klar. Gud er vred, fordi vi har overtrådt hans lov. Vi har trådt på hans bud, vi har valgt at leve vores eget liv og ikke ære Ham, som skabte os. Vi lever i oprør mod Gud, når vi synder. Dette fører os hen til den næste definition af, hvem Gud er.

 

Gud er en retfærdig dommer

 

"Gud er en retfærdig dommer, en Gud, der harmes hver dag." (Sal 7.12)

 

Dette er meget vigtigt at forstå. Vi har som regel nemt ved at forstå, at Gud er kærlighed, men at han også er en retfærdig dommer er en meget vigtig del af Gud. Mange siger, at når de dør, så kommer de nok i Himlen. Også selvom de har brudt Guds lov. Men tag nu dette eksempel fra vores verden.

En mand har begået et bankrøveri og er blevet fanget på fersk gerning. Han skal op foran dommeren, og han har faktisk fortrudt, at han begik bankrøveriet. Han kan godt se, at det var dumt, og han har besluttet at han aldrig vil gøre det igen. Han fortæller til dommeren, at han virkelig har fortrudt bankrøveriet, og at han aldrig vil gøre det igen. Dertil har han for at vise sin gode vilje vasket dommerens bil.

Spørgsmålet er nu: Vil den dommer løslade bankrøveren på det grundlag? Selvfølgelig ikke, det ville kun være en korrupt dommer, der gjorde det. Ville Gud ikke også være en korrupt dommer, hvis han bare lod os slippe ind i Himlen, når vi havde begået lovbrud mod Ham? Vid dette: Gud er ikke nogen korrupt dommer. Han er retfærdig og dømmer os efter vore gerninger.

Men i det øjeblik vi vælger at tro på Jesu værk på korset, har vi en, der har taget vores straf på sig, og vi kan sige mine synder er betalt. Vi står ikke mere strafskyldig overfor Gud. Men hvis vi ikke tager imod det offer på korset, og i stedet for siger, vi klarer selv vores liv, så står vi også til at modtage Guds vrede. En vrede, som ingen kan undslippe, med mindre man har omvendt sig fra sig selv og valgt at følge Jesus.

 

 

Gud er en Hellig Gud

Det vigtigste at vide om Gud er at Han er Hellig. Hvorfor skulle det nu være det vigtigste spørger du måske nu. Det er det vigtigste, fordi bibelen viser det. Flere af de steder hvor vi ser at Gud bliver tilbedt bliver der sagt sådan her:

 

"Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre, hele jorden er fuld af hans herlighed!" Esajas 6.3

"Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var og som er og som kommer." Åbenbaringen 4.8

Læg mærke til at der bliver sagt hellig tre gange i træk. Du finder ikke andre beskrivelser af Gud som bliver gentaget tre gange. Der står ikke kærlig, kærlig, kærlig er Gud, og heller ikke vred, vred, vred er Gud. Nej der står hellig, hellig, hellig er Gud. Det må betyde at det er en ret vigtig del at forstå om Gud. At Han er en hellig Gud.

At Gud er en hellig Gud, er til gengæld lidt svært at forklare. Så derfor vil det kun være en alt for overfladisk beskrivelse du vil kunne få her. Den bedste forståelse af Guds hellighed vil du kunne få ved at læse i bibelen.

Men dette kan siges om Guds hellighed. Han er så hellig at Han er over alt og alle. Englene blegner i forhold til Ham. Hans hellighed betyder også at Han er suveræn i alt hvad Han gør. Gud gør ikke noget forkert. Der findes intet ondt i Gud, så vi skulle kunne anklage Ham for noget. Hans hellighed betyder også at Han er så ren, at vi ikke vil være i stand til at komme tæt på Ham p.g.a. vores syndighed. Vi ville simpelthen ikke kunne eksistere i Hans nærhed hvis det ikke var fordi vi havde omvendt os fra synd, og fået del i tilgivelsen igennem Jesus Kristi kors. På trods af Guds hellighed, har Han alligevel valgt at sørge for, at vi kan få adgang til Ham, hvis vi ønsker at omvende os fra vore synder.

 

Mere om hvem Gud er

 

Der vil hen ad vejen blive forklaret mere om, hvem Gud er her. Blandt andet vil der komme en  forklaring på, hvordan Gud er treenig, og hvor i Bibelen man kan læse om dette.

 

 

Eksempel på størrelsen af Guds kærlighed:

 

Judas, der forrådte Jesus for tredive sølvmønter, er et godt eksempel på, hvor stor Guds kærlighed er. Jesus vidste godt, at Judas ville forråde ham til sidst. Han kendte til Judas bedrageriske hjerte og alligevel valgte Han at bruge ham som discipel. Judas prædikede, bad for syge og uddrev dæmoner ligesom de andre disciple gjorde (Mark 6.7-13).

Man kan undre sig over, at Jesus valgte at være sammen med en mand, som han vidste ville forråde ham senere. De fleste af os har fortrudt venskaber med nogle, som har forrådt os eller misbrugt vores tillid. Vi tænker: ”Gid jeg aldrig havde kendt dem”. Men for Jesus var det anderledes. Han valgte at være sammen med Judas. Nogle vil påstå, at det var fordi, at det skulle være en discipel der forrådte Jesus for at profetierne kunne opfyldes. Dermed siger de, at det var Guds vilje, at Judas skulle forråde Jesus, og at det var Guds vilje, at Judas begik selvmord og endte i Helvede (Jesus siger selv, at det var bedre for den, der forrådte ham, at han aldrig var blevet født, Matt  26.24).

Hvorfor valgte Jesus så Judas som Discipel? Svaret er enkelt. Af kærlighed til ham. Jesus vidste, at han kun ville få ca. 3½ år med Judas, og han vidste, at han derefter ville blive forrådt af ham. Jesus valgte Judas, fordi han ønskede at være sammen med ham. Om det så kun var 3½ år, så ville Jesus være sammen med Judas i den tid, fordi han elskede ham så meget, at kunne han få 3½ år med Judas, så ville han tage imod det.

På samme måde er det med os i dag. Vi kan nogle gange undre os over nogle, der bliver kristne, og som vi kan se Gud bruger - nogle gange på en stærk måde. Senere falder de måske fra troen, og vi tænker i bagklogskabens lys: ”Var det virkelig Gud der brugte dem? Kan det virkelig passe, at Gud, der ved alt, ville bruge nogle, som han vidste ville falde fra troen bagefter”. Ja, det kan godt passe, for Gud elsker os så meget, at hvis Han kun kunne få et mikrosekund med os, så ville han tage imod det mikrosekund. Han kan ikke lade være  - så stor er Hans kærlighed.

 

Husk også at tjekke den kristne quiz ud her.

Se også hvad der står på bloggen Sand.omvendelse.dk om hvem Gud er.

Anbelfalede indlæg på bloggen:

Er Gud en dårlig far?

Hvordan synes du Gud skal være?

Hvordan kan Gud straffe mennesker med evig straf?

Jeg elsker min kone

Hvorfor er det vigtigt, at Jesus er Gud?

Frygter du Gud, eller frygter du mennesker?

 

Hør podcastet:

Hvordan kan en kærlig Gud være vred på mig?

 

 

 

 

Omvendelse.dk © 2008info@omvendelse.dk

Opdateret d. 15.8.2007