Oversigt

Forside til Omvendelse.dk

Hvad er synd? 

Findes der et helvede? 

Hvem er Gud i følge Bibelen? 

Jeg har da ikke brug for Jesus 

Hvad siger bibelen om kirken?

De falske apostle 

Kristne videoer

 

Hvad siger bibelen om kirken?

 

Er du kristen, og ønsker du at kirken skal vokse. Så har du et godt ønske. Men hvordan kirken skal vokse er der stor uenighed om. Mange kirker har fået vækst ved hjælp af nogle smarte amerikansk inspirerede metoder. Men man har åbenbart ikke tænkt over hvad Gud egentlig ønsker af Kirken. For mange af disse metoder har vist sig at have nogle følgesygdomme. Metoderne er medvirkende til at der er kommet synd ind i kirken. Årsagen til dette er at mange kirkeledere ikke har den samme prioritetsrækkefølge som Gud har. Gud vil gerne have at Hans kirke er stor. Men han vil først og fremmest have at kirken er ren. Synd skal ikke have lov til at trives i kirken. Men når kirken prøver at tiltrække verden ved at blive som verden, har vi så ikke mistet det som evangeliet egentlig handler om. Evangeliet handler ikke om underholdning, men om at Jesus kom til jorden for at frelse det fortabte.

Se også denne video som Steve Xtian som bl.a. er kendt fra Hisholyspace.com har produceret. Steve har ofte nogle ret markante holdninger, men fælles for dem er at de bygger på bibelen, og ikke menneskers overleveringer. Steve vil i denne video, vise hvad der er en Guds kirke og hvad der ikke er.

 


Alt for mange kirker i dag ligner Sardes-menigheden som Jesus taler meget hårdt til i Johannes åbenbaringen kapitel 3 vers 1-6: ... Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. v2 Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. v3 Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte; hold fast ved det, og omvend dig! Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. v4 Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. v5 Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. v6 Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.
Du har ord for at være levende, men er død. Hvor forfærdeligt at en kirke kan se ud til at være levende udadtil, men i Guds øjne være død. Hvorfor var de døde. De havde glemt den første lære. De havde ikke holdt fast i det der gjorde at de engang havde omvendt sig, og derfor var de nødt til at omvende sig igen.

I Johannes åbenbaringen kapitel 2 og 3, taler Jesus til syv menigheder, hvoraf Sardes var den ene. Fem af disse menigheder tales der hårdt til. De er ikke accepterede af Gud, fordi de ikke holder fast i hans ord. Men det er opmuntrende at læse om de to menigheder som der ikke bliver talt hårdt til. Den ene menighed er Smyrna: Åb 2.8-10...Dette siger den første og den sidste, han som var død og blev levende: Jeg kender din trængsel og din fattigdom – men rig er du! – og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i ti dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. v11 Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal ikke skades af den anden død.
Den anden menighed er Filadelfia:
Åb. 3.7-13..... Dette siger den Hellige, den sanddru, han som har Davidsnøglen, og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op: Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver; jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden. v11 Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.

Spørg dig selv, hvilken menighed ønsker du at komme i? En menighed efter Guds hjerte, eller efter menneskers hjerter. Alt for mange vælger det sidste, og det er forfærdeligt at folk der angiveligt er kristne, hellere vil have underholdning og smarthed, end de vil have Guds ord. Intet menneske har omvendt sig fordi de har mødt smart kritendom. Men at møde en der har overgivet sig fuldt ud til kristus, det er hvad mennesker har brug for, så de kan se jesus i os.

 

Nyhed

Så er det quiz-tid

Klik ind på den kristne quiz her.

 

 

 

 

 

 

 

Omvendelse.dk © 2007 • info@omvendelse.dk

Opdateret d. 15.8.2007